Stamgasten

Schaakvereniging Sissa – Schaken voor volwassenen en jeugd
SV Sissa Luyksgestel

Drumband
www.harmonietheodatus.nl

Quo Vadis
www.zanggroep-quovadis.nl

MVWK
www.mvwk.nl

Toneelver. De Grenswachters en Jeugdtoneelver. ‘t Kleppervolkje
www.toneelvereniging-degrenswachters.nl

Volksdansgroep Luda
Mevr. Dellevoet 0497-541201

Vrouwen van Nu
Mevr. De Backer 0497-542315

EHBO Vereniging
Hr. Bogers 0497-541672

Bridgeclub De Drie Linden,
Hr Brandsma 06-16394663

Dru Yoga en Meditatie
www.annadruyoga.com
Mevr. Ankie Pluim  06-48969392

Instuif Galaxy
www.instuifgalaxy.nl

Dorpsondersteuner
Eefje Heesterbeek,
0497-514746 / 06-40991542,
info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl
www.facebook.com/dorpsondersteunerLuyksgestel

Repair Café,
Mark van Eekert,
repaircafeluyksgestel@gmail.com
Tel. 0497-541327

Handwerkclubje Den Eijkholt
Riek van Veldhoven,
Ac.ciedeneijkholt@gmail.com