Coronaprotocol (14 oktober 2020)

 

 

Gemeenschapscentrum Den Eijkholt

Coronaprotocol

 

Inleiding:

 

In dit protocol staan de richtlijnen m.b.t. corona van Gemeenschapscentrum Den Eijkholt.

Met deze richtlijnen leggen we vast hoe we op een veilige manier kunnen werken.

Dit alles met het doel om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Deze richtlijnen dienen door de bezoekers geaccepteerd en 100% nageleefd te worden zodra zij het gebouw betreden.

Bezoekers zijn medeverantwoordelijk voor een veilig gebouw.

Houden bezoekers zich niet aan dit protocol, dan kan hen de toegang tot het gebouw worden ontzegd of worden zij uit het gebouw verwijderd.

 

Bestuur en beheer van Den Eijkholt

1 Algemene RIVM richtlijnen: De actuele richtlijnen van RIVM/Rijksoverheid vormen het uitgangspunt:

·         Er mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte verblijven mits voldoende onderlinge afstand.

·         Tussen mensen vanaf 18 jaar moet steeds 1,5 meter onderlinge afstand bewaard worden.

·         Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te bewaren.

·         Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit echter wel tot personen vanaf 18 jaar.

·         Voor dansers is de 1,5 meter onderlinge afstand niet verplicht.

·         Gezinsgenoten kunnen dichter dan 1,5 meter bij elkaar zijn.

·         Bezoekers zijn gehouden aan een zitplaats, hangtafels/staanplaatsen zijn niet toegestaan.

·         Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) of 1 huishouden.

·         Den Eijkholt meldt zich bij de GGD als zij met coronagevallen te maken krijgt.

·         Bij klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.

·         Zijn er huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten, blijf dan thuis.

·         Bent u ouder dan 70 jaar of heeft u onderliggende aandoeningen: wees dan extra voorzichtig.

·         We vragen u om bij binnenkomst uw contactgegevens te registreren. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor noodzakelijk bron- en contactonderzoek door de GGD. De gegevens worden na twee weken vernietigd.

2 Veiligheid: ·         Was vaak uw handen. Ten minste 20 seconden.

·         Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.

·         Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.

·         Schud geen handen en vermijd fysiek contact.

·         Raak uw gezicht niet aan.

·         Wij vragen u een mondkapje te dragen in de doorloopruimten.

·         Op uw zitplaats aangekomen, mag het mondkapje af.

3 Hygiëne: ·         Sanitair, deurklinken, schakelaars en andere oppervlakken die aangeraakt worden, worden regelmatig gereinigd en ontsmet met daarvoor goedgekeurde ontsmettingsmiddelen. Dit alles met wegwerpdoekjes of poetsrol.
De telefoon, toetsenborden, kassa, pinapparaat worden regelmatig en aan het einde van elke dienst ontsmet.·         De ontsmetting van de oppervlakken met  ontsmettingsmiddelen wordt enkele malen per dag herhaald.·         Entree is voorzien van handdesinfectiemiddelen.·         Handzeep zit in de pompjes bij alle kranen.·         Glaswerk, serviesgoed, kannen worden na gebruik in de vaatwasser gewassen. Er wordt géén spoelunit gebruikt.

·         Latex handschoenen zijn voor medewerkers beschikbaar. Zij dragen geen beschermende kleding. Indien noodzakelijk zorgen zij zelf voor een mondkapje.


Te gebruiken middelen:

·         Desinfectiemiddelen : t.b.v. sanitair, kranen en wasbakken.

en andere oppervlakken.

·         Handalcohol met verzorging: t.b.v. handen (contact met gezicht vermijden!)

 

4 Preventie: ·         Gebruikers dienen van tevoren een ruimte via beheer aan te vragen. Beheer beslist van welke ruimte de gebruikersgroep gebruik kan maken.

·         Er zijn stickers aangebracht om te attenderen op de 1,5 meter maatregel, gezamenlijke verantwoordelijkheid en hygiëne voorschriften.

·         Er zijn kuchschermen bij het bestel-, afhaal- en betaalpunt in het bargedeelte aangebracht.

·         Er staat op elke deur, per ruimte aangegeven hoeveel personen er maximaal in een ruimte aanwezig mogen zijn.

·         Er zijn looproutes in het gebouw aangebracht.

·         Met grondstickers zijn wachtvakken en -strepen aangegeven.

·         Aanduiding aangebracht bij toiletruimte: Ruimte maar voor 2 personen tegelijk toegankelijk.

·         Indien noodzakelijk, wordt de zijingang ontsloten als omleidingsroute.

·         Met gebruikers worden afspraken gemaakt over aanvangs-, pauze- en eindtijden van bijeenkomsten.

·         Tafels en stoelen dienen na gebruik van een ruimte door huurder zelf schoongemaakt te worden.

·         De hiervoor benodigde materialen staan in elke ruimte.

·         Er is een dagelijkse intensieve schoonmaak van de gebruikte ruimtes.

·         Voorwerpen worden pas na ontsmetting onderling uitgewisseld.

·         Gasten worden gewezen op het gebruik van hun eigen gezonde verstand.

·         Beheer instrueert de vrijwilligers over het coronaprotocol.

·         De hiervoor benodigde materialen staan in elke ruimte.

5 Drankverstrekking: ·         De bar is gesloten.

·         Er wordt geen drank verstrekt.

·         Het zelf meebrengen van drank is niet toegestaan.

6 Algemeen: ·         Bezoekers, leveranciers, vrijwilligers en medewerkers worden zowel voorafgaand als tijdens hun aanwezigheid in Den Eijkholt herhaaldelijk geïnformeerd en nadrukkelijk opgeroepen zich aan het protocol te houden.

·         Wanneer het protocol geactualiseerd wordt, worden de vernieuwde richtlijnen zo snel mogelijk

gecommuniceerd.

·         Daar waar dit protocol niet voorziet, neemt beheer een passend en bindend besluit.