Coronaprotocol Gemeenschapscentrum Den Eijkholt

Coronaprotocol Den Eijkholt (klik hier voor PDF-versie)

 

Coronaprotocol Gemeenschapscentrum Den Eijkholt

1 Algemene RIVM richtlijnen: De actuele richtlijnen van RIVM/Rijksoverheid vormen het uitgangspunt:

• Er mogen zich tegelijkertijd maximaal 30 personen, exclusief personeel, in het gebouw bevinden.
• Tussen mensen vanaf 13 jaar moet steeds 1,5 meter onderlinge afstand bewaard worden.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
• Gezinsgenoten kunnen dichter dan 1,5 meter bij elkaar zijn.
• Den Eijkholt meldt zich bij de GGD als zij met coronagevallen te maken krijgt.
• Bij ziekteverschijnselen is men niet welkom.
• Zijn er huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten, blijf dan thuis.
• Ben je ouder dan 70 jaar: wees dan extra voorzichtig.

2 Veiligheid: • Was vaak je handen. Ten minste 20 seconden.

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
• Schud geen handen en vermijd fysiek contact.
• Raak je gezicht niet aan.

3 Hygiëne:

• Sanitair, deurklinken, schakelaars en andere oppervlakken die aangeraakt worden, worden regelmatig gereinigd en ontsmet met daarvoor goedgekeurde ontsmettingsmiddelen. Dit alles met wegwerpdoekjes of poetsrol.
De telefoon, toetsenborden, kassa, pinapparaat worden regelmatig en aan het einde van elke dienst ontsmet.
• De ontsmetting van de oppervlakken met ontsmettingsmiddelen wordt enkele malen per dag herhaald.
• Entree is voorzien van handdesinfectiemiddelen.
• Handzeep zit in de pompjes bij alle kranen.
• Glaswerk, serviesgoed, kannen worden na gebruik in de vaatwasser gewassen. Er wordt géén spoelunit gebruikt.
• Latex handschoenen zijn voor medewerkers beschikbaar. Zij dragen geen beschermende kleding. Indien noodzakelijk zorgen zij zelf voor een mondkapje.

Te gebruiken middelen:
• Desinfectiemiddelen : t.b.v. sanitair, kranen en wasbakken.
en andere oppervlakken.
• Handalcohol met verzorging: t.b.v. handen (contact met gezicht vermijden!)

4 Preventie:

• Gebruikers dienen van tevoren een ruimte via beheer aan te vragen. Beheer beslist van welke ruimte de gebruikersgroep gebruik kan maken.
• In het gebouw worden maximaal 30 personen toegelaten.
• Er zijn stickers aangebracht om te attenderen op de 1,5 meter maatregel, gezamenlijke verantwoordelijkheid en hygiëne voorschriften.
• Er zijn kuchschermen bij het bestel-, afhaal- en betaalpunt in het bargedeelte aangebracht.
• Er staat op elke deur, per ruimte aangegeven hoeveel personen er maximaal in een ruimte aanwezig mogen zijn.
• Er zijn looproutes in het gebouw aangebracht.
• Met grondstickers zijn wachtvakken en -strepen aangegeven.
• Aanduiding aangebracht bij toiletruimte: Ruimte maar voor 1 persoon toegankelijk.
• Indien noodzakelijk, wordt de zij-ingang ontsloten als omleidingsroute.
• Met gebruikers worden afspraken gemaakt over aanvangs-, pauze- en eindtijden van bijeenkomsten.
• Tafels en stoelen dienen na gebruik van een ruimte door huurder zelf schoongemaakt te worden.
• De hiervoor benodigde materialen staan in elke ruimte.
• Er is een dagelijkse intensieve schoonmaak van de gebruikte ruimtes.
• Voorwerpen worden pas na ontsmetting onderling uitgewisseld.
• Gasten worden gewezen op het gebruik van hun eigen gezonde verstand.
• Beheer instrueert de vrijwilligers over het coronaprotocol.
• De hiervoor benodigde materialen staan in elke ruimte.

5 Drankverstrekking:

• Drank, bestemd voor gebruik in een zaal moet besteld worden via bestelbriefjes.
• Drank bestemd voor gebruik in een zaal wordt klaargezet op de bar en dient afgehaald te worden door één persoon.
• Gebruikt serviesgoed/glaswerk dient door één persoon verzameld te worden en op de serveerwagen achtergelaten te worden.
• De spoelbak wordt niet gebruikt. Alle servies- en glaswerk wordt in de vaatwasser afgewassen.
• Betaling dient via de pinautomaat te gebeuren. Onderlinge verrekening in een groep dient men zelf te regelen met een betaalverzoek of een Tikkie.

6 Algemeen:

• Bezoekers, leveranciers, vrijwilligers en medewerkers worden zowel voorafgaand als tijdens hun aanwezigheid in Den Eijkholt herhaaldelijk geïnformeerd en nadrukkelijk opgeroepen zich aan het protocol te houden.
• Wanneer het protocol geactualiseerd wordt, worden de vernieuwde richtlijnen zo snel mogelijk
gecommuniceerd.
• Daar waar dit protocol niet voorziet, neemt beheer een passend en bindend besluit.