Even de mantel uit!

Bijeenkomsten voor mantelzorgers

Als mantelzorger kan het prettig zijn om er zo nu en dan even tussenuit te zijn en je verhaal met
anderen te delen in een ontspannen sfeer.

Om deze mogelijkheid te bieden, wordt er iedere 2e dinsdag van de maand een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd In Den Eijkholt. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mantelzorgers uit Luyksgestel.

Wat bieden deze bijeenkomsten?
Op de eerste plaats een gezellige, ontspannende ochtend met de mogelijkheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Verder worden er informatie en tips gegeven over de zorg voor degene die deze nodig heeft, maar ook is er aandacht voor de zorg voor jezelf als mantelzorger.

Vervangende mantelzorg:
Er zijn vrijwilligers beschikbaar die gedurende de tijd dat u weg bent de zorg van u kunnen overnemen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Bijeenkomst voor mantelzorgers op dinsdag 9 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.

Op deze bijeenkomst is het onderwerp:

ZORG VOOR JEZELF

Wat we vaak vergeten als we zorgen voor onze naaste is, dat we de op de eerste plaats goed
voor onszelf moeten zorgen. Als we zelf uitgerust en ontspannen zijn kunnen we beter
zorgen voor de ander en kunnen we dat ook langer volhouden.

Heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dit niet zo simpel te zijn. Hoe komt dat?
Kunnen we leren om er anders mee om te gaan?

Voor vragen of aanmelding: dorpsondersteuner Eefje Heesterbeek ,
0497-514746 / 06-40991542, info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl